VKS muốn... khỏi xin lỗi công khai

(PL)- Quá trình khắc phục hậu quả việc truy tố oan, VKS đã tỏ ý mong muốn người bị oan thông cảm, chấp nhận cho viện khỏi phải tổ chức xin lỗi công khai và đăng lời xin lỗi trên báo.