Thế giới của những người mẹ điên

Thế giới của những người mẹ điên

(PL)- Giữa những khắc nghiệt của cuộc đời, họ phải một mình vượt cạn, sinh ra những đứa con mà ngay chính họ cũng không rõ cha đứa bé là ai...