Lệ phí cấp lại giấy phép lái xe là 135.000 đồng/lần

Lệ phí cấp lại giấy phép lái xe là 135.000 đồng/lần

Thứ Tư, ngày 14/6/2017

(PLO)- Quyết định 1574/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT về việc công bố sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT đã quy định.