Thuận Kiều Plaza thoát kiếp “tòa nhà ma”

Thuận Kiều Plaza thoát kiếp “tòa nhà ma”

Thứ Ba, ngày 1/8/2017

(PLO)- Nghe tin tòa nhà được sửa chữa, khách kéo tới đặt thuê chỗ rất đông.