EVNNPT phấn đấu tỉ lệ tổn thất điện năng 2,14% vào năm 2025

EVNNPT phấn đấu tỉ lệ tổn thất điện năng 2,14% vào năm 2025

Thứ Bảy, ngày 27/6/2020

(PLO)- Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.