Từ Trung Quốc: Phương Tây khó chống COVID-19 như chúng ta!

Từ Trung Quốc: Phương Tây khó chống COVID-19 như chúng ta!

Thứ Hai, ngày 16/3/2020

(PLO)- Từ Trung Quốc: Việc châu Âu trở thành tâm dịch mới khiến chúng tôi bất an.