Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thất thoát thuốc hơn 1 tỉ đồng?

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thất thoát thuốc hơn 1 tỉ đồng?

Thứ Tư, ngày 23/12/2015

(PLO)- Sáng 23-12, BS Võ Đức Chiến, Giám đốc BV Nguyễn Tri Phương, xác nhận có việc thất thoát thuốc xảy ra tại BV. Số thuốc trên quy ra tiền hiện mới thống kê tạm tính được là hơn 1 tỉ đồng. 

BV Nhân dân Gia Định mua thuốc, thiết bị giá cao

BV Nhân dân Gia Định mua thuốc, thiết bị giá cao

Thứ Ba, ngày 16/12/2014

(PL)- Nhiều loại thuốc mua cao hơn so với các bệnh viện khác, thậm chí có loại cao gấp đôi.