Ban Nội chính Khánh Hòa trả lời người bị oan

(PL)- Mới đây, ông Nguyễn Xuân Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã có văn bản trả lời đơn của ông Trần Bê, người bị oan ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa.