Virus corona phát tán từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán?

Virus corona phát tán từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán?

Chủ Nhật, ngày 26/1/2020

(PLO)- Phòng thí nghiệm an toàn sinh học quốc gia Vũ Hán nghiên cứu các nguồn bệnh nguy hiểm nhất thế giới, như SARS hay Ebola, và virus corona bị nghi ngờ phát tán từ đây.