Vì rừng Amazon, tổng thống Brazill chế nhạo vợ ông Macron

Vì rừng Amazon, tổng thống Brazill chế nhạo vợ ông Macron

Thứ Ba, ngày 27/8/2019

(PLO)- Vì bất mãn với ông Macron quanh chuyện rừng Amazon bị cháy mà ông Bolsonaro có lời lẽ chế nhạo nặng nề vợ ông Macron trên Facebook.

Dân Pháp phản đối vợ ông Macron làm Đệ nhất phu nhân

Dân Pháp phản đối vợ ông Macron làm Đệ nhất phu nhân

Thứ Hai, ngày 7/8/2017

(PLO) - Lúc tranh cử ông Macron tuyên bố sẽ tìm chức vị Đệ nhất phu nhân cho vợ, dù theo hiến pháp Pháp, người phối ngẫu tổng thống không được ban chức vị chính thức.