Lợi và hại từ xử án lưu động

Lợi và hại từ xử án lưu động

Thứ Hai, ngày 21/12/2015

(PL)- Xử án lưu động là nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm: Biết luật để tránh!

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm: Biết luật để tránh!

Chủ Nhật, ngày 22/11/2015

(PL)- Quyền của mỗi người đối với danh dự, nhân phẩm của mình được pháp luật bảo vệ và được thể hiện trong nhiều quy định pháp luật khác nhau, từ đạo luật cao nhất là hiến pháp cho đến các quy định pháp luật chuyên ngành.