Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình: Vượt cấp phó do họp nhiều

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình: Vượt cấp phó do họp nhiều

Thứ Tư, ngày 19/11/2014

(PL)- “Lạm phát cấp phó”, “bệnh vô cảm”, “tự chế hàm vụ trưởng”, “công chức lười nhác nhưng muốn làm lãnh đạo”, “nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ” …