Hồi hộp với chuyển mạng giữ nguyên số điện thoại

Hồi hộp với chuyển mạng giữ nguyên số điện thoại

Thứ Năm, ngày 5/10/2017

(PL)- Thời điểm chuyển mạng giữ nguyên số đã rất gần nhưng nhiều người vẫn băn khoăn về sự được, mất 

Lo chạy vốn làm xe buýt sạch

Lo chạy vốn làm xe buýt sạch

Thứ Hai, ngày 10/10/2016

(PL)- Quy định từ 1-1-2017 các xe buýt đầu tư mới phải dùng khí thiên nhiên đang gây lúng túng, khó khăn cho các hợp tác xã, doanh nghiệp xe buýt.