Tìm cách ‘cứu’ cống vòm cũ ở TP.HCM

Tìm cách ‘cứu’ cống vòm cũ ở TP.HCM

Thứ Tư, ngày 21/3/2018

(PL)- Hệ thống cống vòm được xây dựng từ thời Pháp vẫn có thể tiếp tục sử dụng thêm 50 năm nữa nếu được sửa chữa bằng công nghệ mới của Nhật Bản.

Tìm cách 'cứu' hệ thống cống vòm cũ Sài Gòn

Tìm cách 'cứu' hệ thống cống vòm cũ Sài Gòn

Thứ Ba, ngày 20/3/2018

(PLO)- Hệ thống cống vòm được xây dựng từ thời Pháp ở TP.HCM vẫn có thể tiếp tục sử dụng thêm 50 năm nữa nếu được sửa chữa bằng công nghệ mới của Nhật Bản.