Bộ GTVT: Cienco 1 kiểm điểm trách nhiệm trong cổ phần hóa

Bộ GTVT: Cienco 1 kiểm điểm trách nhiệm trong cổ phần hóa

Thứ Năm, ngày 3/1/2019

(PL)- Bộ GTVT nhận định việc kiểm điểm trách nhiệm gặp khó khăn do bộ máy lãnh đạo nghỉ và thuyên chuyển công tác.

Vụ thua lỗ, Bộ xin hỗ trợ: DN âm vốn hàng trăm tỉ đồng

Vụ thua lỗ, Bộ xin hỗ trợ: DN âm vốn hàng trăm tỉ đồng

Chủ Nhật, ngày 12/11/2017

(PLO)- Thời điểm các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO1) thực hiện cổ phần đã âm vốn hàng trăm tỉ đồng.

3 công ty thua lỗ, Bộ GTVT xin Thủ tướng hỗ trợ

3 công ty thua lỗ, Bộ GTVT xin Thủ tướng hỗ trợ

Thứ Bảy, ngày 11/11/2017

(PLO)- Ba công ty này sau khi cổ phần hóa đều âm vốn chủ sở hữu, nợ thuế, bảo hiểm xã hội… nên chưa chốt được sổ bảo hiểm xã hội cũng như giải quyết các quyền lợi khác cho người lao động.