Xem xét cho ‘núi giữa đồng ở Bạc Liêu’ tồn tại

Xem xét cho ‘núi giữa đồng ở Bạc Liêu’ tồn tại

Thứ Sáu, ngày 16/6/2017

(PL)- Tỉnh Bạc Liêu kết luận chính quyền và chủ công trình đều sai khi xây dựng không phép trên đất nông nghiệp làm trang trại.