Đầu năm, ô tô cháy hàng!

(PL)- Dự báo nhu cầu mua ô tô của người Việt sẽ tiếp tục tăng mạnh, và sẽ chững lại vào cuối năm 2015.