Cơ quan điều tra quy gỗ ra gạo là sai

Cơ quan điều tra quy gỗ ra gạo là sai

Thứ Bảy, ngày 30/11/2019

(PL)- Hướng dẫn về việc quy đổi giá trị tài sản ra số kg gạo chỉ áp dụng cho BLHS 1985, trong khi vụ việc này xảy ra khi BLHS 1999 đang có hiệu lực.

Quên bị can suốt 21 năm

Quên bị can suốt 21 năm

Thứ Hai, ngày 25/8/2014

Hai ngành công an, kiểm sát nói tòa sơ thẩm phải bồi thường oan, tòa lại bảo trách nhiệm thuộc về cơ quan điều tra…