Hà Nội, Sài Gòn ở bảng nhẹ

Hà Nội, Sài Gòn ở bảng nhẹ

Thứ Tư, ngày 27/1/2021

(PLO)- Hà Nội và Sài Gòn chờ lên ngôi nhất bảng H và G để đi tiếp?