Bịt lỗ hổng sau hàng loạt vụ tiền 'không cánh mà bay'

Bịt lỗ hổng sau hàng loạt vụ tiền 'không cánh mà bay'

Thứ Tư, ngày 31/8/2016

(PL)- Ngân hàng phải rà soát, chấn chỉnh ngay để lấy lại lòng tin của khách hàng.