Bệnh nhân 91 'đông đặc phổi', vẫn phải thở máy

Bệnh nhân 91 'đông đặc phổi', vẫn phải thở máy

Thứ Sáu, ngày 24/4/2020

(PLO)- Kết quả siêu âm bệnh nhân 91 ghi nhận đông đặc toàn bộ phổi phải và 1/2 dưới phổi trái.