'Tối hậu thư' về các ki-ốt bất động sản trái phép ở Quảng Nam

'Tối hậu thư' về các ki-ốt bất động sản trái phép ở Quảng Nam

Thứ Ba, ngày 2/4/2019

(PLO)- UBND thị xã Điện Bàn ra “tối hậu thư" yêu cầu các tổ chức, cá nhân tháo dỡ các ki-ốt bất động sản trái phép trước ngày 12-4.