Thắt vay ngoại tệ, doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó

Thắt vay ngoại tệ, doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó

Thứ Tư, ngày 6/4/2016

(PL)- Việc siết cho vay ngoại tệ sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp do chi phí vay vốn tăng lên.