Thủ tướng Anh gặp tai nạn bên ngoài điện Westminster

Thủ tướng Anh gặp tai nạn bên ngoài điện Westminster

Thứ Năm, ngày 18/6/2020

(PLO)- Xe chở Thủ tướng Anh Boris Johnson đã va chạm với xe tháp tùng sau khi thắng gấp để tránh người biểu tình.