Vương quốc bí ẩn trên dãy Hymalaya

Vương quốc bí ẩn trên dãy Hymalaya

Thứ Sáu, ngày 5/2/2016

(PL)- Nhờ vị trí hiểm trở nên hàng ngàn năm nay, vương quốc Mustang gần như cách biệt với thế giới. Họ sống yên bình trong tĩnh lặng.