Đừng tưởng cứ ho là do bệnh cảm

(PL)- Nhiều người thường quen nói “bệnh ho” nhưng thực ra ho không phải là một bệnh mà chính là biểu hiện của nhiều bệnh.