Châu Âu cần làm gì để giải quyết khủng hoảng nhập cư?

Châu Âu cần làm gì để giải quyết khủng hoảng nhập cư?

Thứ Hai, ngày 1/2/2016

(PLO)- EU hoàn toàn có thể kiểm soát vấn đề này nếu có chính sách nhập cư chung và cùng chia sẻ trách nhiệm.