Quảng Nam cách ly hàng trăm người về từ TP.HCM, Hà Nội

Quảng Nam cách ly hàng trăm người về từ TP.HCM, Hà Nội

Thứ Sáu, ngày 3/4/2020

(PLO)- Hàng trăm trường hợp là người dân từ TP.HCM, Hà Nội về Quảng Nam được đưa đi cách ly tập trung.