Phải chặn tài sản tham nhũng từ đầu

Phải chặn tài sản tham nhũng từ đầu

Thứ Hai, ngày 20/11/2017

Có thể nói thu hồi tài sản tham nhũng là một bất cập vô cùng lớn trong phòng, chống tham nhũng hiện nay. 

Vì đâu dân bức xúc trạm thu phí BOT?

Vì đâu dân bức xúc trạm thu phí BOT?

Thứ Tư, ngày 16/8/2017

(PL)- Các tuyến BOT đa phần là nâng cấp, cải tạo các tuyến đường gần như độc đạo, sau đó lắp đặt trạm thu phí khiến người dân rất bức xúc.