Máy tính bảng tạo kẻ mù mờ

Vận dụng thái quá các ứng dụng thiết bị điện tử lên học sinh, nhất là trẻ tiểu học, chỉ khiến học sinh trở thành con người thụ động, chây lười.