Doanh nghiệp kích hoạt kịch bản vượt dịch lần hai

Doanh nghiệp kích hoạt kịch bản vượt dịch lần hai

Thứ Sáu, ngày 31/7/2020

(PL)- Các gói hỗ trợ cần cắt giảm các điều kiện, tiêu chí không hợp lý để doanh nghiệp và người lao động có thể tiếp cận được để vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 gây ra.

Cuối năm lo giữ người lao động

Cuối năm lo giữ người lao động

Thứ Ba, ngày 17/1/2017

(PL)- Các doanh nghiệp đã ý thức việc giữ chân nhân sự bằng lợi ích hài hòa, có lợi cho đôi bên.