Nói xấu trên mạng: Quan chức khó kiện dân

Nói xấu trên mạng: Quan chức khó kiện dân

Thứ Ba, ngày 24/11/2015

(PL)- Nói xấu trên mạng sẽ nhận mức phạt rất cao nếu chứng minh được hậu quả và thiệt hại.