Vĩnh biệt nhà báo Nguyễn Đình Quân!

Vĩnh biệt nhà báo Nguyễn Đình Quân!

Thứ Năm, ngày 7/9/2017

(PL)- Tôi với Nguyễn Đình Quân, tự Quân “cóc”, facebooker Thiềm Thừ, PV báo Tiền Phong thường trú tỉnh Khánh Hòa, quen nhau cũng đã xấp xỉ gần 20 năm.