Chuyên môn vậy là hỏng!

“Hỏng! Cái việc dễ như tôi làm thơ mà để sai sót thế này thì bất an quá”. Anh Ba bần thần mân mê con chuột máy tính khiến vợ ngơ ngác.

Phạt giao thông: Dân có quyền đòi bằng chứng

(PLO)- Theo thông tư của Bộ Công an, CSGT được phát hiện, xử lý vi phạm giao thông bằng mắt thường nhưng trong một số trường hợp người dân có quyền đòi chứng cứ.