Cứ yêu và lấy chồng, đừng để bị hù nhé!

Lọ Lem hạnh phúc bạn biết vì sao không? Cô ấy ham chơi, cô ấy không chịu ở lì trong bếp vì chẳng có hoàng tử nào ở đó. Hãy đến vũ hội. Đời sống là một vũ hội. Và tình yêu nở hoa ở đó!