Tương quan Nga-Mỹ sau bỏ cấm vận vũ khí

Tương quan Nga-Mỹ sau bỏ cấm vận vũ khí

Thứ Tư, ngày 25/5/2016

(PL)- Nga có thể duy trì “thống trị” thị trường vũ khí Việt Nam trong 10 năm nữa.