Học phí đào tạo lái xe được quy định như thế nào?

Học phí đào tạo lái xe được quy định như thế nào?

Thứ Ba, ngày 4/12/2018

(PLO)- Mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ được xây dựng theo từng hạng giấy phép lái xe quy định tại Điều 59 của Luật Giao thông đường bộ.