Nhà thành hang được bồi thường xây mới

Nhà thành hang được bồi thường xây mới

Thứ Năm, ngày 17/12/2015

(PL)- Trường hợp xây nhà ở có chi phí 500 triệu đồng, người dân có thể được vay 300 triệu đồng.