Đào tìm cống xả thải nghi làm chết 1.000 tấn cá

Đào tìm cống xả thải nghi làm chết 1.000 tấn cá

Thứ Bảy, ngày 1/6/2019

(PL)- Theo yêu cầu của người dân khu vực sông La Ngà, cơ quan chức năng đã đào tìm cống xả thải Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam đã sử dụng trước đây để làm rõ nguyên nhân cá chết.

Bộ KH&CN tham gia tìm hiểu nguyên nhân cá Hồ Tây chết

Bộ KH&CN tham gia tìm hiểu nguyên nhân cá Hồ Tây chết

Thứ Sáu, ngày 7/10/2016

(PL)- “Bộ KH&CN đã cử cán bộ làm việc với Bộ TN&MT, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam để tìm nguyên nhân cá chết ở Hồ Tây”.