Phường giám sát người cách ly tại nhà ra sao?

Phường giám sát người cách ly tại nhà ra sao?

Thứ Ba, ngày 24/3/2020

(PL)- UBND các phường phải cử lực lượng giám sát, hỗ trợ những người được cách ly 24/24 giờ.