Ban Bí thư miễn nhiệm chức vụ bà Kim Thoa

Ban Bí thư miễn nhiệm chức vụ bà Kim Thoa

Thứ Tư, ngày 9/8/2017

(PL)- Miễn nhiệm không phải là hình thức kỷ luật. Bà Kim Thoa dính hai “án” kỷ luật Đảng.