Tránh rủi ro khi nhờ người khác đứng tên mua nhà ở Việt Nam

Tránh rủi ro khi nhờ người khác đứng tên mua nhà ở Việt Nam

Thứ Ba, ngày 26/2/2019

(PL)- Trường hợp người nước ngoài muốn nhờ người khác đứng tên mua nhà cần phải có sự thỏa thuận kỹ lưỡng với người đứng tên hộ.

Phải công khai danh tính trên mạng xã hội

Phải công khai danh tính trên mạng xã hội

Thứ Năm, ngày 13/12/2018

(PL)- Bộ quy tắc nhắm tới mục tiêu vì một môi trường mạng lành mạnh sẽ được bàn bạc, lấy ý kiến tại nhiều hội thảo lớn, nhỏ.