Mấy ai học được chữ ngờ?!

Mấy ai học được chữ ngờ?!

Chủ Nhật, ngày 16/4/2017

(PL)- Trong nhiều trường hợp sinh tố, khoáng tố nếu dùng đúng lúc chẳng khác nào thuốc đặc hiệu, nhiều khi nhờ vậy đỡ tốn tiền cho thuốc chuyên dùng.