Phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với bức xúc của dân

(PL)- Sáng 11-10, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết bốn năm thực hiện quyết định của Thủ tướng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.