Nhiều Luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021

Nhiều Luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021

Thứ Sáu, ngày 1/1/2021

(PLO)- Từ 1-1-2021, nhiều Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

3 trường hợp được ban hành văn bản rút gọn

3 trường hợp được ban hành văn bản rút gọn

Thứ Bảy, ngày 17/10/2020

(PL)- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) quy định ba trường hợp được ban hành văn bản rút gọn.

Năm 2021: Tăng tuổi nghỉ hưu

Năm 2021: Tăng tuổi nghỉ hưu

Thứ Năm, ngày 21/11/2019

(PL)- Bộ luật Lao động mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.