Mỹ lo Triều Tiên chế tạo thành công siêu bom

Mỹ lo Triều Tiên chế tạo thành công siêu bom

Thứ Hai, ngày 7/8/2017

(PL)- Trong 18 tháng tới, theo các chuyên gia Mỹ, Triều Tiên có khả năng sẽ phát triển thành công bom H (bom khinh khí).