Những điểm nóng trên sân

Những điểm nóng trên sân

Thứ Năm, ngày 5/9/2019

(PL)- Trận Thái Lan - Việt Nam hứa hẹn căng từng phút và tranh nhau trên mọi khu vực mặt sân Thammasat. Dưới đây là dự báo những điểm nóng đáng chú ý trên sân.