Không hẳn phải bia mới gút!

Không hẳn phải bia mới gút!

Chủ Nhật, ngày 6/12/2015

(PL)- Bệnh gút đã từ lâu chiếm hữu vị trí ngon lành trong bảng top ten của các căn bệnh phổ biến ở xứ mình. Bệnh nhân thì nhiều nhưng số người hiểu đúng về bệnh gút vẫn là số ít.