Cách chức giám đốc Công ty Cấp thoát nước Phú Yên

(PL)- Mới đây, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết đã ký quyết định kỷ luật với hình thức cách chức chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên (thuộc UBND tỉnh này) đối với ông Nguyễn Phú.

Đà Nẵng: xử lý 40 cán bộ

(PL)- Ông Võ Công Chánh (Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng) cho biết các cơ quan đơn vị trên địa bàn TP vẫn còn trễ hẹn trong việc giải quyết hồ sơ về đất đai cho người dân với 423 hồ sơ bị trễ hẹn.