Lễ phát lương Đền Trần Thương là Di sản văn hóa

(PLO)- Đêm 10-2, tại Đền Trần Thương (xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, Hà Nam) sẽ diễn ra lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, đồng thời khai hội lễ phát lương Đức Thánh Trần năm 2017. 

Công nhận bốn di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Hội đồng Di sản quốc gia vừa công nhận 4 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại Quảng Nam gồm: nghề dệt thổ cẩm và vũ điệu tâng tung da dá của đồng bào Cơ Tu; nghệ thuật trang trí trên cây nêu (ngoài sân); bộ gu (trong nhà) của đồng bào Co và lễ hội rước cộ Bà Chợ Được ở xã Bình Triều, H.Thăng Bình.